RUG en Noordelijke Online Ondernemers starten Groningen Digital Business Centre

 In Nieuws

De Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) lanceren samen een nieuw kenniscentrum op het gebied van digitaal ondernemen: het Groningen Digital Business Centre (GDBC). Hiermee willen zij de bloeiende digitale sector in Noord-Nederland uitbouwen en versterken. De missie van deze nieuwe, wetenschappelijke broedplaats: jong talent opleiden op het gebied van digital business en big data. Want daar is grote vraag naar.

Versterking van Noordelijke digitale sector
Het nieuwe kenniscentrum GDBC wil uitgroeien tot hét wetenschappelijke digitale broeinest van Groningen. Het is een plek waar innovatie en onderzoek naar digitaal ondernemen gestimuleerd worden. Het centrum biedt wetenschappers en ondernemers de kans om kennis te ontwikkelen en te delen.

Samenwerking RUG en NOO
Het GDBC is opgericht door de faculteiten ‘Economie en Bedrijfskunde’ en ‘Science en Engineering’ van de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers. De samenwerking wordt financieel gesteund door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de provincie en de gemeente Groningen, Rabobank Noord-Nederland en netwerkorganisatie Bedrijvenvereniging West.

Jong talent opleiden
Het GDBC wil young professionals klaarstomen voor een baan in de digitale sector. Directeur Peter Verhoef legt uit wat de plannen zijn: ‘Daarom ontwikkelen we een multidisciplinair mastervak gericht op digitalisering. Studenten kunnen straks via het GDBC stagelopen bij vooraanstaande digitale bedrijven en onderzoek doen met behulp van data die noordelijke ondernemers beschikbaar stellen. Op die manier kunnen zij specifieke vaardigheden ontwikkelen en een speciale aantekening op hun masterdiploma verdienen.’

Multidisciplinaire masteropleiding
Op termijn gaat de RUG zelfs een volledige multidisciplinaire masteropleiding aanbieden in Digital Business en Analytics. Verhoef: ‘Het aantrekkelijke aan deze nieuw op te zetten master is dat de expertise van twee faculteiten samenkomt met de praktijkkennis van de noordelijke digitale ondernemingen, bijvoorbeeld via gastcolleges, casussen en afstudeerstages.’

Gezamenlijk onderzoek
Niet alleen studenten profiteren van de wetenschappelijke kennis die binnen de RUG aanwezig is. Via het GDBC kunnen namelijk ook regionale digitale ondernemingen gebruik maken van deze kennis. Zo organiseert het kenniscentrum vanaf begin 2018 seminars en eendaagse workshops voor professionals. Daarnaast gaat het centrum actuele vragen vanuit de digitale sector onderzoeken. De RUG gaat ook een bijzonder hoogleraar Digital Business benoemen en er worden promotieonderzoeken gestart naar belangrijke digitale thema’s.

Meer weten? Hier vind je de website van het GDBC.